Höst 2023------ Vår 2023

Beställning senast.Leverans senast
15 augusti     /   15 mars1 september   / 10 april
1 september  / 1 april15 september  / 15 april
15 september /  15 april1 oktober          / 01 maj
1 oktober        /  1 maj1 november      /15 maj

Välkommen att kontakta oss för större inköp!

Är du intresserad av ett större inköp till exempelvis kommun eller landsting är du varmt välkommen att kontakta oss på 070-974 73 57 eller info@nordicplantshop.com för offert och leverans.
Add to cart